Grupa Doradcza Projekt


Grupa Doradcza Projekt zajmuje się szeroko rozumianym consultingiem w przedsiębiorstwach oraz jednostkach samorządowych. Udzielone wsparcie obejmuje projekty z zakresu rozwoju gospodarczego i organizacyjnego, a także tworzenie wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych wraz z ich późniejszym rozliczeniem. Ponadto świadczymy usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie zasobów ludzkich oraz projektów inwestycyjnych.

Prowadzimy także badania mające na celu ocenę satysfakcji klientów i pracowników, a także ich poziom zaangażowania.


Więcej informacji o naszej firmie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej http://www.gdp-krakow.pl/